Izba Księgarstwa Polskiego to izba gospodarcza powołana w maju 2006 roku przez księgarzy i hurtowników. W pierwszych latach swej działalności zrzeszała prawie 200 firm, utrzymując się wyłącznie ze składek członkowskich . Izba powstała, aby bronić interesów swoich członków. Zgodnie ze Statutem podstawowymi zadaniami są m.in.: reprezentowanie zrzeszonych firm w kontaktach z instytucjami państwowymi i podmiotami branżowymi, działanie na rzecz promocji księgarstwa niezależnego, czytelnictwa i książek, podejmowanie działań zmierzających do rozwoju księgarń.

Ważnym działaniem IKP było przygotowywanie projektu Ustawy o Książce. Starania o uregulowanie rynku książki są bardzo ważne dla księgarzy. Izba występowała również do szkół i administracji samorządowej w sprawie nielegalnego handlu podręcznikami w szkołach, co naruszało zasady swobodnej konkurencji i godziło w interesy księgarzy.