about_us

Izba Księgarstwa Polskiego

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
NIP: 525-238-91-35

Adres korespondencyjny:

ul. Kościuszki 2
23-200 Kraśnik

e-mail: ikp@ikp.org.pl
tel. 502-879-558